ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ДП "ГДІП"

2017

Баланс 

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

9 місяців

Баланс 

Звіт про фінансові результати

1 півріччя

Баланс

Звіт про фінансові результати

1 квартал

Баланс

Звіт про фінансові результати


2016

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

9 місяців

Баланс 

Звіт про фінансові результати

1півріччя

Баланс 

Звіт про фінансові результати

1 квартал

Баланс 

Звіт про фінансові результати


2015

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

9 місяців

Баланс 

Звіт про фінансові результати

1 півріччя

Баланс 

Звіт про фінансові результати

1 квартал

Баланс 

Звіт про фінансові результати


2014

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності