Відгук Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ